Profesor Sawicki cz. 2

W teczce funkcjonariusza, jakim był jednak Sawicki, imponuje liczba publikacji naukowych. Imponuje, jeśli nie zna się kulis, w jakich te publikacje „wywalczał”. Z dokumentów Służby Bezpieczeństwa wynika, że o umieszczenie publikacji Sawicki zabiegał u studentów i kolegów. Natomiast ci korzystali już z drogi operacyjnej.

– k. 265

                                                                                              Warszawa 1986-07-18

                                                                                              T A J N E

                                                                                              EGZ. NR 2

                                                                         NACZELNIK WYDZIAŁU III-1 WUSW

                                                                           we W r o c ł a w i u

    W nawiązaniu do rozmowy z Z-cą Naczelnika Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu przesyłam w załączeniu notatkę ppłk. doc. dr. hab. Stefana SAWICKIEGO z ASW celem odbycia rozmowy z Dyrektorem „Ossolineum” na temat ewentualnego zawarcia umowy wydawniczej.

Załącznik: ½                                                Z-ca Naczelnika Wydz. III Dep. III MSW

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 – adresat                                                    Ppłk Z. K N Y Z I A K

Egz. nr 2 – a/a

Oprac. G.M.

D.M. 108/86

– k. 266

tow. Maliński

   kserokopię proszę przesłać do Wydz. III we Wrocławiu celem odbycia rozmowy z Dyr. Ossolineum Adamowskim nt. zawarcia umowy wydawniczej

  12.07.86 r.                                                                           [parafa]

– k. 267

Ossolineum

20-74 Pichla 61-33

W dn. 11.07 86 rozmawiałem z Z-cą Nacz. Wydz. III-1 Wrocław [parafa]

– k. 268

                                                                                              Warszawa, 8.VII.1986 r.

ppłk doc. dr hab. Stefan SAWICKI

      Kierownik Zakładu

     w Instytucie Prawa

Akademii Spraw Wewnętrznych

N o t a t k a

      Pracując od 12 lat w ASW jako nauczyciel-wykładowca prawa międzynarodowego publicznego opublikowałem ponad 25 artykułów głównie z zakresu prawnej problematyki międzynarodowego ruchu osobowego oraz prawa konsularnego. Były one publikowane m.in. w „Sprawach Międzynarodowych”, „Nowym Prawie”, „Przeglądzie Stosunków Międzynarodowych”, „Wojskowym Przeglądzie Prawniczym”, „Zeszytach Naukowych ASW”.

      Ponadto napisałem dwie monografie:

– „Prawo państwa do regulowania międzynarodowego ruchu osobowego” – praca przyjęta do publikacji w Wydawnictwie Prawniczym, ma się ukazać w br.

– „Immunitet jurysdykcyjny przedstawiciela konsularnego” – praca po recenzjach, przyjęta do publikacji w Państwowym Wydawnictwie Naukowym.

     Proponowany temat nowej monografii, którą zamierzam napisać „Przywileje i immunitety konsularne”. Planuję omówić w niej następujące ważniejsze zagadnienia:

– pojęcie przywilejów i immunitetów konsularnych,

– uzasadnienie przywilejów i immunitetów,

– zakres osobowy,

– zakres terytorialny i czasowy,

– nietykalność pomieszczeń urzędu konsularnego i archiwum konsularnego,

– swoboda porozumiewania się i poruszania w państwie przyjmującym,

– nietykalność osobista,

– immunitet jurysdykcyjny,

– składanie zeznań w charakterze świadka,

– zwolnienie od podatków i opłat,

– zwolnienie od opłat celnych i rewizji celnej,

– zwolnienie i immunitety konsularne podczas konfliktu zbrojnego.

     Podstawę źródłową pracy będą stanowiły: konwencje konsularne dwustronne, konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 r., odpowiednie akty prawa wewnętrznego różnych państw oraz opracowania teoretyczne poświęcone problematyce konsularnej.

                                                                                  Stefan Sawicki

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s