Leon Bartman- pełne przygód życie sportowca

Leon Bartman nie jest jeszcze ekspertem stale goszczącym w TVN, ale wierzę, że ta publikacja to zmieni. Czas najwyższy, aby nowi właściciele TVN uatrakcyjnili ofertę i przeznaczyli więcej (niż nic) czasu antenowego dla kibiców sportowych. Skoro Aleksander Makowski jest ekspertem od terroryzmu, to tym bardziej jego podwładny powinien zajmować się sportem na skalę ogólnokrajową. Jak na razie Bartman zajmuje się sportem na ważnym, ale nie najważniejszym polu tj. z sukcesem pełni funkcję dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Wg portalu siatka.org szkolna drużyna awansowała właśnie do finału rozgrywek ligowych.

Na podstawie dokumentacji SB i sukcesów syna można stwierdzić, że Leon Bartman zdradzał, ale zawsze wracał do siatkówki. Proszę nie dać się zmylić nazwisku Pacholski, to również Leon Bartman, choć pod nazwiskiem „legalizacyjnym.

– k. 166 Charakterystyka psychologiczna tow. Leona Pacholskiego opracowana na podstawie testów przeprowadzonych w Wydziale XVI Dep. I MSW w dniach 30- 31.03.1979 r., Warszawa 17.04.1979 r., Tajne, Egz. Nr 1

I Wybrane elementy biografii kandydata

1 Wiek 29 lat. W 1967 r. ukończył liceum ogólnokształcące i rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o ziemi UMK w Toruniu /specjalizacja: geografia fizyczna/. Po siódmym semestrze studiów miał urlop dziekański, w 1973 r. obronił z oceną dobrą pracę magisterską nt. „Morfologia doliny rzeki Panny”. Przez 9 lat /od 1969 r./ był „zawodowym” sportowcem- siatkarzem w drużynach pierwszoligowych. Od 1971 r., a więc jeszcze w okresie studiów, był zatrudniony na „fikcyjnym etacie” w kilku zakładach pracy, w zależności od tego, w jakim klubie grał /1971- 1974 r. „Elana” Toruń- praca w Fabryce Włókien Sztucznych, 1974- 1977 KS „Włocławia”- praca we Włocławskiej Fabryce Produkcji Drutu, równolegle 1976- 1977 r. w PKS jako konduktor/. Stanowiska te były fikcyjne, ponieważ w zasadzie odbierał tylko pensję, trenując i grając w siatkówkę. W sierpniu 1977 r. w związku z przeniesieniem do KS „Gwardia” został zatrudniony w Wyższej Szkole Oficerskiej MO w Szczytnie. Tam jednak zrezygnował z zawodowego uprawiania sportu i rozpoczął „normalną” pracę jako asystent w Zakładzie Nauk Politycznych. Ostatnio doszedł do wniosku, że praca nauczyciela akademickiego nie odpowiada mu ze względu na jej stabilny charakter i brak zacięcia naukowego. Ze sportem ma teraz do czynienia trenując drużynę siatkówki spośród słuchaczy szkoły. W związku z wyjazdem na zawody sportowe lub turystyczne był we wszystkich KSach w Europie, poza Albanią oraz w Jugosławii, Turcji, Austrii i we Włoszech /lata 1971- 1978/.

2 Swoje studia ocenia jako dające bardzo wszechstronne przygotowanie, podkreśla, że rozpoczęcie pracy w Zakładzie Nauk Politycznych nie sprawiło mu trudności, właśnie ze względu na wszechstronność ukończonych studiów. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej myślał o nauce w szkole morskiej, jednakże zrezygnował z tego zamiaru mając nieco słabsze oceny z przedmiotów ścisłych. Jego zainteresowania to, poza sportem, turystyka, motoryzacja, kino i kolekcjonowanie nagrań muzyki rozrywkowej. Poza siatkówką, grał również w piłkę nożną, hokej na lodzie, uprawiał kolarstwo i lekką atletykę. Od 1970 r. ma prawo jazdy kat. A + B, miał samochód VW 1200 /1972- 1977/, Syrena /1978/, obecnie czeka na przydział Fiata 125p /w maju br./. Ukończył w starym systemie Studium Wojskowe przy UMK w stopniu st. szeregowca /artyleria/. Pragnie ukończyć szkołę oficerską w resorcie spraw wewnętrznych.

3 Na pracę w Szkole Milicyjnej w Szczytnie zdecydował się, bo nie chciał już dłużej uprawiać sportu na zasadach zawodowych, pragnął pracy „w normalnym wymiarze”. Podkreśla, że mimo „niewielkiej straty finansowej” jest zadowolony, że wreszcie „naprawdę” pracuje. Uważa, że praca w SB będzie odpowiadała jego temperamentowi, pociąga go ruch i ciekawa problematyka. Jako predyspozycje do tej pracy podkreśla wszechstronne wykształcenie, doświadczenie życiowe, zespół właściwych cech psychofizycznych. O istnieniu „szkoły wywiadu” dowiedział się w Szczytnie, słyszał o niej „dużo ciekawego”, uważa, że byłby dobrym pracownikiem wywiadu.

Uwagi: Motywacja do pracy w wywiadzie ma charakter poszukiwania „ruchu” i „przygody”, kandydat jest znudzony aktualnym zajęciem, stwierdza m.in. że „każą mu robić doktorat, a on nie ma do tego ani głowy, ani ochoty”.

II Własna ocena osobowości /samoocena/ kandydata

Kandydat stwierdza, że długoletnie uprawianie sportu wyczynowego pozwoliło mu zyskać bogate doświadczenie „życiowe”, zobaczyć prawdziwą stronę „życia”. Zawsze wszystko mu się udawało, do życia nastawiony jest optymistycznie. Za sukcesy życiowe uważa ukończenie studiów, sukcesy sportowe, „poznanie świata” i brak kłopotów materialnych. Do swych podstawowych zalet zalicza optymizm, wytrwałość i wytrwałość fizyczną, poczucie humoru. Do wad- czasem nadmierną szczerość i oszczędność /?!. Uważa się za człowieka ambitnego, odważnego, odpornego psychicznego i ofiarnego. Łatwo nawiązuje nowe znajomości, nie przejmuje się niepowodzeniami, nie lubi okazywać współczucia innym, ani gdy jemu je okazują, dobrze czuje się w ryzykownych sytuacjach i przedsięwzięciach, choć czasem nie docenia trudności, które potem okazują się większe niż przypuszczał. Pociąga go życie awanturnicze, pełne przygód, sława i uznanie otoczenia mają dla niego istotne znaczenie. Pociąga go perspektywa pracy wywiadowczej za granicą, pragnie osiągnąć w niej jak najlepsze wyniki.

Uwagi: Samoocena wysoka, kandydat jest świadomy swojej wartości, wysoko ocenia swoje umiejętności i predyspozycje, być może nawet je przecenia. Brak mu np. wytrwałości, którą sobie przypisuje, jest raczej niecierpliwy, stale żądny nowych wrażeń i sytuacji. Zwraca uwagę „awanturnicza”, przygodowa motywacja życiowa, jak również potwierdzająca się skłonność do niedoceniania ryzyka, lekceważenia go. Dotychczasowe doświadczenia życiowe uczyniły go realistą, a powodzenie życiowe wyrobiło dużą pewność siebie. Te pozytywne cechy mogą w niektórych sytuacjach prowadzić do lekkiego cynizmu i zarozumiałości.

III Poglądy kandydata na stosunki małżeńsko-rodzinne

1 Żonaty od lipca 1978 r., pod koniec listopada żona spodziewa się dziecka. Żona, wiek 21 lat, kończy w czerwcu br. Pomaturalne Studium Fizjoterapii. Interesuje się modą, trochę sportem i turystyką, zna słabo język niemiecki, uczy się jęz. angielskiego.

2 Kandydat ocenia małżeństwo jako zgodne i dobrane pod wieloma względami, żona pochodzi z rodziny wierzącej, sama jest niewierząca, kandydat sądzi, że jest może nieco rozrzutna. Prawie od początku małżeństwa mieszkają oddzielnie /żona wynajmuje pokój w Bydgoszczy/, widują się przeciętnie raz na tydzień. W jesieni kandydat spodziewa się otrzymać mieszkanie służbowe. Żona aprobuje decyzję kandydata o pracy w wywiadzie, ze względu na oczekiwane urodzenie dziecka niezbyt chętnie zapatruje się na dłuższą rozłąkę związaną z odbyciem przeszkolenia przez męża.

2 Ojciec kandydata, rzemieślnik, członek PZPR, należał do ORMO, zmarł w 1978 r. w wieku 54 lat. Matka jest ekspedientką, bezpartyjna, mieszka samotnie. Dwóch braci kandydata ma średnie wykształcenie techniczne, obaj pracują w kopalni, mają swoje rodziny. Kandydat nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi do więzi rodzinnej. Kontakty z rodziną sporadyczne, okolicznościowe.

IV Poziom intelektualny, polityczny i zaangażowanie ideowe kandydata

1 Kandydat reprezentuje dobry poziom intelektualny, jest błyskotliwy, wypowiada się płynnie, ma szybki refleks słowny. Czyta chętnie literaturę społeczno-polityczną, reportaże o tematyce polityczno-gospodarczej. Z czasopism systematycznie czyta, poza dziennikami, Politykę, Forum, Życie Gospodarcze, sprawy Międzynarodowe, Ideologię i Politykę oraz Perspektywy. Dobrze orientuje się w polskiej problematyce kulturalnej i popularno-naukowej.

2 Wiedza społeczno-polityczna dotycząca PRL, KK i KSów b. dobra. Ogólna wiedza politologiczna, filozoficzna i ekonomiczna b. dobra. Orientacja w aktualnej problematyce politycznej, polskiej i międzynarodowej dobra. Umie obiektywnie i krytycznie spojrzeć na problemy polityczno-społeczne, wyraża poglądy i opinie samodzielne, przemyślane.

3 Kandydat reprezentuje światopogląd materialistyczny, świecki, dobrze orientuje się w problematyce światopoglądowej. Bezpartyjny, złożył deklarację kandydacką do PZPR, należał do ZMS i ZSP.

V Znajomość języków obcych i predyspozycje do ich nauki

1 Oceny z jęz. polskiego w szkole średniej dobre.

2 Oceny z jęz. niemieckiego w szkole średniej i na studiach /lektorat/ dobre. Aktualna znajomość bierna, słaba.

3 W szkole średniej uczył się łaciny- oceny dobre. W 1969 r. przez dwa semestry uczy się na studiach jęz. włoskiego. Obecnie uczy się go samodzielnie /podręczniki, magnetofon/. Korespondował ze sportowcami poznanymi we Włoszech.

4 Pamięć wzrokowa mechaniczna bardzo dobra, logiczna plus dobra.

5 Pamięć słuchowa b. dobra.

6 Percepcja dobra.

Posiada dobre predyspozycje do nauki języków.

VI Ocena wyników testów, obserwacji i rozmowy psychologicznej

1 Procesy percepcyjne na poziomie dobrym /wyniki o 3 p-kty niższe od przyjętej normy/. Przeciętnie trwała koncentracja uwagi. W pracy umysłowej błyskotliwy i szybki, ale mało wytrwały, koncentruje się szybko, ale łatwo dekoncentruje. Konieczność dłuższego wysiłku umysłowego nuży go i niecierpliwi.

2 Osobowość:

            a/ temperament: ruchliwy, niespokojny, aktywny, rzutki, „przebojowy”, niecierpliwy

            b/ charakter: niezależny, dominujący, stanowczy, krytyczny, twardy, radykalny, odważny, odporny na zagrożenie i stress, praktyczny, trzeźwy w sądach, wnikliwy, ambitny, samodzielny w myśleniu

            c/ emocjonalność: przeciętnie dojrzały emocjonalnie, ekspansywny, przeciętna samokontrola i opanowanie, niezbyt wrażliwy i uczuciowy

3 Potrafi narzucić swoją wolę, jest autorytatywny, umie kierować ludźmi, szybko i stanowczo podejmuje decyzje. Wysokie predyspozycje intelektualne i osobowościowe.

VII  Końcowa ocena przydatności zawodowej kandydata

Pod względem predyspozycji osobowościowych, intelektualnych i wiedzy kandydatura dobra. Jedyne zastrzeżenia powstają co do sfery motywacyjnej- zbyt jednostajna praca, brak uznania i poklasku- może go szybko zniechęcić, ponieważ jest nastawiony na szybkie odnoszenie efektownych sukcesów w karierze życiowej i zawodowej /patrz p-kt II- samoocena i uwagi/.

INPS. WYDZ. XVI DEP. I MSW                   Z-CA NACZELNIKA WYDZ. XVI DEP. I MSW

            Ppor. O. GLIŃSKI                                        PŁK W. M I C K I E W I C Z

– k. 183 /…/ Wybitne zdolności do nauki języków obcych /pamięć słuchowa, wzrokowa b. dobre/. Łatwość przyswajania nowego materiału. Powinien zaliczyć pięć semestrów języka niemieckiego /zaczynał od podstaw/. Poziom egzaminu resortowego powinien osiągnąć po roku nauki.

k. 190 zatwierdzony Wniosek do Dyr. Dep. I MSW płka Fabiana Dmowskiego, Warszawa 8.07.1982 r., Tajne, Egz. poj.

            Na podstawie raportu Naczelnika Wydz. XII Dep. I MSW proszę o wyrażenie zgody na wyjazd inspektora Wydz. XII ppor. Leona BARTMANA, s. /…/ ur. /…/ r. na pięciomiesięczny kurs języka niemieckiego do NRD.

            Wyjazd nastąpi na podstawie paszportu służbowego na nazwisko legalizacyjne Leon PACHOLSKI, dnia 12 września br.

                                                                       NACZELNIK WYDZ. XVI DEP. I MSW

                                                                                  PŁK K. WALCZAK

– k. 212 Sprawozdanie z zakończenia postępowania dyscyplinarnego, Warszawa 22.10.1982 r., Tajne, Egz. poj.

Ja, płk Remigiusz Rybicki, Naczelnik Wydziału XII Dep. I MSW, przeprowadziłem- zgodnie z decyzją Dyrektora Departamentu I MSW z dnia 30 września 1982 r.- postępowanie dyscyplinarne przeciwko ppor. Leonowi BARTMANOWI s. /…/, Inspektorowi Wydziału XII Departamentu I MSW, obwinionemu o to, że w dniu 4.09.1982 r. w godzinach nocnych prowadził samochód osobowy w stanie nietrzeźwym, a zatrzymany przez patrol MO, usiłował zbiec w celu zatarcia dowodów przewinienia.

            Na podstawie zebranych w toku postępowania dyscyplinarnego dowodów stwierdzam, co następuje:

            Wymieniony w dniu 3.09.82 zorganizował u siebie w domu przyjęcie towarzyskie, w którym uczestniczył m.in. jego znajomy z Warszawy, Zdzisław Donus, który przyjechał samochodem „Peugeot 504” ze szwedzką rejestracją, będącym własnością jego syna, obywatela polskiego, na stałe zamieszkałego w Szwecji. Po zakończeniu przyjęcia w dniu 4.09.82 r., między godziną 0,30-0,45 ppor. Bartman postanowił odwieźć ob. Donusa- w drodze powrotnej- na ul. Egipskiej, usiłował zatrzymać go patrol MO. Ppor. Bartman, jadący z dużą szybkością /około 80- 90 km/godz./ nie zatrzymał się, uczynił to dopiero wówczas, kiedy spostrzegł, że jest ścigany przez radiowóz MO. Funkcjonariuszom MO okazał legitymację służbową i próbował wyjaśnić, dlaczego prowadzi wspomniany samochód /patrz protokół przesłuchania obwinionego/. Funkcjonariusze MO powzięli podejrzenie, że ppor. Bartman znajduje się pod wpływem alkoholu, w związku z czym został on wzięty do radiowozu i przewieziony do Polikliniki MSW przy ul. Komarowa, celem pobrania krwi do badania. Przed Polikliniką, wysiadając z radiowozu, podjął nieudaną próbę ucieczki w celu zatarcia dowodu przewinienia. Wyniki badania krwi stwierdziły zawartość alkoholu w ilości 1,1‰.

W n i o s k i :

1 Ppor. L. Bartman swoim zachowaniem naruszył zasady obowiązujące funkcjonariusza MO poza służbą /§ 11 ust. 2 pkt 8 oraz ust. 3 pkt 2 Regulaminu Dyscyplinarnego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej/ oraz dyrektywy MSW w sprawie postępowania funkcjonariuszy MO w okresie obowiązywania stanu wojennego.

2 Ppor. Bartman usiłował zatrzeć dowody swego przewinienia, podejmując nieudaną próbę ucieczki funkcjonariuszom MO, co stanowi okoliczność obciążającą.

3 Ppor. Bartman należy do wyróżniających się w pracy operacyjnej pracowników Wydziału XII i do chwili przewinienia- nienagannym zachowaniem się w służbie.

4 Za omawiane przewinienia został on już po części ukarany- cofnięciem zgody na wyjazd do NRD na praktykę językową.

5 W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zarówno represyjny charakter kary, jak i jej aspekt wychowawczy, w sensie mobilizującym oraz zasady prewencji ogólnej wnioskuję:

a/ wymierzenie ppor. Leonowi Bartmanowi kary dyscyplinarnej- ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym /§ 13 ust. 1 pkt 3 Regulaminu/;

b/ podanie rozkazu Dyrektora Departamentu I MSW do wiadomości wszystkich oficerów naszej Jednostki;

c/ omówienie zaistniałego wypadku na specjalnych odprawach oficerów wszystkich komórek Dep. I MSW, zorganizowanych przez pion polityczno-wychowawczy Departamentu I MSW.

                                                                                  płk Remigiusz Rybicki

– k. 251 Opinia służbowa dot. por. Leona Bartmana, Warszawa 11.07.1987 r., Tajne, Egz. poj.

            Por. L. Bartman jest funkcjonariuszem resortu Spraw Wewnętrznych od 1977 roku. W latach 1977- 80 pełnił służbę w WSO w Szczytnie w charakterze wykładowcy nauk politycznych. Podyplomowe Studium OKKW ukończył w 1980 r. z wynikiem b. dobrym. Pracę w Centrali rozpoczął w Wydziale XII Dep. I, gdzie z powodzeniem zrealizował szereg przedsięwzięć specjalnych, osiągając zakładane cele operacyjne. W Wydziale XI Dep. I pracuje od lutego 1985 r. Prowadzi rozpracowanie antypolskiej działalności wrogich ugrupowań emigracyjnych za granicą, w szczególności na terenie RFN i Berlina Zach. i ich powiązań z nielegalnymi strukturami w Kraju. W pracy dokonał werbunku 3 jednostek agenturalnych, w tym 1 agenta na terenie KK.

            Realizując złożone przedsięwzięcia operacyjne /werbunek i uplasowanie agenta w obiekcie/ uzyskał bezpośredni dostęp do wrogiego ośrodka na Zachodzie. Z pozycji Centrali z b. dobrymi wynikami operacyjnymi i informacyjnymi obsługuje- także za granicą- 4 źródła agenturalne, 1- K.O. oraz prowadzi 2 sprawy obiektowe.

            Por. L. Bartman jest funkcjonariuszem inteligentnym, zdyscyplinowanym, odważnym i samodzielnym, o dużej wiedzy operacyjnej i ogólnej. Cechuje go skromność i pryncypialność. Posiada właściwe przygotowanie zawodowe i językowe do pełnienia służby w resorcie SW oraz predyspozycje do pracy w rezydenturze zagranicznej.

            Członkiem PZPR jest od czerwca 1979 r. W latach 1983- 86 przez kolejne dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Funkcjonariuszy w Dep. I MSW.

            Za dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej był wielokrotnie wyróżniany premiami pieniężnymi Dyrektora I i Ministra SW. W 1985 roku odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest także posiadaczem honorowego dyplomu KD PZPR w MSW za zasługi w działalności społecznej.

                                                           Makowski

Zapoznałem się

87.07.11 Bartman

                                               Z opinią zgadzam się

                                                           [Z-ca DYREKTORA

                                                           DEPARTAMENTU I MSW

                                                           płk mgr Bronisław Zych]

                                                                       87 07 15

– k. 261 zatwierdzony Raport do Dyr. Dep. I MSW Tow. gen. bryg. Zdzisława Sarewicza, Warszawa 30.03.1988 r., Tajne, Egz. poj.

            Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wydanie paszportów dyplomatycznych dla oficerów Wydziału XI Dep. I MSW kpt. Leona Bartmana i por. Piotra Wrońskiego, którzy w terminie 6.04.88- 10.04.88 realizować będą zadania wywiadowcze na terenie Berlina Zachodniego.

            Wymienieni posługiwać się będą paszportami dyplomatycznymi na nazwiska Leon Pachulski i Piotr Filanowski                 

                                                           NACZELNIK WYDZIAŁU XI DEPARTAMENTU I MSW

                                                                       Ppłk Aleksander MAKOWSKI

[dopisek ołówkiem- Julian –

                                   Stanisł +]

– k. 266 zatwierdzony Raport do Dyr. Dep. I MSW Tow. gen. bryg. Zdzisława Sarewicza, Warszawa 13.05.1988 r., Tajne, Egz. poj.

            Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na wydanie paszportów dla oficerów Wydziału XI Dep. I MSW:

kpt. Leona Bartmana i ppor. Sławomira Górki, którzy w terminie 18- 20 maja 1988 r. realizować będą zadania wywiadowcze na terenie Berlina Zach. i NRD.

            Wymienieni posługiwać się będą paszportami:

Leon Bartman- dyplomatycznym, Sławomir Górka- paszportem służbowym MSW, wystawionym na nazwisko Sławomir Futyma.

                                                           NACZELNIK WYDZIAŁU XI DEPARTAMENTU I MSW

                                                                       Ppłk ALEKSANDER MAKOWSKI

[dopisek ołówkiem- Julian – insp.

                                   Franc + insp.]

– k. 270 Indywidualna karta przeglądu kadrowego /…/

Wymieniony odznacza się dużą pomysłowością i oryginalnością rozwiązań operacyjnych. Zrealizował samodzielnie szereg interesujących aktywnych przedsięwzięć. Jest uparty w realizacji nakreślonego do osiągnięcia celu operacyjnego. Cechuje go odpowiedzialność za powierzone mu do wykonania zadania. /…/

1982 Dobry i zdolny pracownik operacyjny o dużej pomysłowości i własnej inicjatywie, posiadający wymierne osiągnięcia w pracy. W pewnych sytuacjach niewłaściwie reaguje na krytykę. /…/

1983 Inteligentny pracownik operacyjny, wykazujący się inicjatywą i pomysłowością w realizowanych przedsięwzięciach. Zaangażowany w działalności Rady Funkcjonariuszy. Ambitny, a zarazem uczulony na krytykę pod swoim adresem. /…/

1984 Inteligentny, zdolny i energiczny pracownik, zdyscyplinowany. Poznał dobrze warsztat pracy operac. w Wydziale. Realizuje samodzielnie przedsięwzięcia, wykazując inicjatywę i dużą pomysłowość. Zaangażowany w pracy społecznej jako przewodniczący Rady Funkcjonariuszy. Udziela się również na odcinku sportowym. Ambitny, lecz uczulony na krytykę pod własnym adresem. Ostatnio pod tym względem nastąpiła wyraźna poprawa. /…/

1985 Aktywnie uczestniczył w przygotowaniu werbunku i procesie werbunkowym cennej jednostki agenturalnej. Prawidłowo prowadzi źródło uzyskując b. konkretne wyniki informacyjne i operacyjne. Współuczestniczył w budowie kanału łączności emigracyjnych struktur „S” z podziemiem w kraju. Bardzo aktywnie uczestniczy w realizacji złożonego przedsięwzięcia specjalnego. Jako przewodniczący Rady Funkcjonariuszy zaangażowany w pracy społecznej. Czynny na odcinku sportowym. Wykazuje pomysłowość i inicjatywę w działaniu. Postawa etyczno-moralna i polityczna bez zastrzeżeń. Ogólna ocena- dobra. /…/

1987 r. Dokonał werbunku wartościowej jednostki agenturalnej za granicą uzyskując cenne informacje. Aktywnie uczestniczy w prowadzeniu b. wartościowej jednostki agenturalnej wykazując wielkie zaangażowanie, pomysłowość i inicjatywę. Inteligentny, wyrobiony życiowo oficer, potrafiący pracować samodzielnie. W szybkim tempie dobrze opanował operacyjny warsztat pracy wywiadowczej. B. aktywny na odcinku sportowym. Postawa etyczno-moralna bez zastrzeżeń. Ocena ogólna- bardzo dobra. /…/

1989 Od 1988 r. w rezydenturze zagranicznej. Oficer zdyscyplinowany, dyspozycyjny i aktywny w działaniach operacyjnych. Przejawia inicjatywę, pomysłowość i samodzielność. Osiąga dobre wyniki, prawidłowo i skutecznie prowadzi źródła agenturalne. Dobrze wywiązuje się z obowiązków oficjalnych. Postawa polityczno-moralna bez zastrzeżeń. /…/

 

Reklamy

Jeden komentarz na temat “Leon Bartman- pełne przygód życie sportowca”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s